top of page
Therapy Session_edited.jpg

Samarbejdspartnere

Jesper Rasmussen.jpeg

Jesper Rasmussen

Skoleleder Engvang- den grønne skole

Stina Nani.jpeg

Stina Nani

Psykolog

Stina Nani er en autoriseret psykolog med omfattende erfaring inden for pædagogisk psykologiskbehandlingsarbejde. Hun har gennem mange år arbejdet inden for behandlingssektoren og haft flere vigtige roller, herunder behandlingsansvarlig psykolog på et Familiecenter, PPR-områdepsykolog, supervisor for fagpersoner inden for behandlingssektoren, underviser og projektleder. Stina Nani's tilgang til psykologi er præget af en interesse i at finde mening, potentiale og ressourcer i menneskers psyke. Hun tror på, at mennesker aktivt bidrager til deres egen udvikling, inden for de rammer og betingelser de er underlagt. Hendes terapeutiske tilgang er bred og omfatter inspiration fra forskellige psykologiske retninger, med en aktuel fokus på mentaliseringsbaseret terapi. Hendes teoretiske grundlag omfatter psykodynamiske og tilknytningsteoretiske perspektiver samt systemisk narrative tænkning. Stina Nani integrerer også principper fra positiv psykologi i sit arbejde. Positiv psykologi fokuserer på trivselsfremmende faktorer og bidrager til livskvalitet og præstation på en etisk forsvarlig måde. Desuden har Stina Nani bidraget til bogen "Glædens pædagogik" af Anne Linder og Stina Breinhild Mortensen, udgivet i 2006 (Dafolo).

Flemming Trap

Trap Consulting

Flemming_Trap_trap_consulting.jpg

For er Flemming Trap´s rådgivning essentiel, hans erfaring med botilbud og forståelse for drift og udvikling er direkte relevant for vores arbejde. Flemmings indsigt i reguleringsmæssige og tilsynsmæssige aspekter er afgørende for at sikre, at vores opholdssteder overholder standarder og lovgivning. Hans netværk inden for socialområdet giver os adgang til ekstra ekspertise og ressourcer, styrkende vores arbejde med unge. Flemmings evne til at tilbyde skræddersyede løsninger, tilpasset vores specifikke behov på Ungstrøm og Viggo, er uvurderlig. Han hjælper med at udvikle strategier og processer, der matcher vores målgruppe og organisatoriske mål. Flemmings erfaring i ledelsesudvikling og bestyrelsesoptimering styrker vores ledelsesteam og bestyrelse, sikrende en effektiv drift. Hans ekspertise i strategisk rådgivning, effektivisering og kvalitetssikring er særligt relevant for at forbedre vores opholdssteder. Flemmings viden er uvurderlig i vores arbejde med omsorgsvigtede unge, sikrende høj kvalitet i omsorg og støtte.

Lene Metner og Peter Bilgrav

KRAP Psykologcentret

Krap-Lene Metner.jpeg
Krap-Peter Bilgrav.jpeg

Vores samarbejde med Lene Metner og Peter Bilgrav fra KRAP Psykologcentret har været en berigende oplevelse, især med henblik på at certificere opholdsstederne Ungstrøm og Viggo som KRAP-institutioner. Lene Metner, med sin baggrund som autoriseret psykolog og tidligere ergoterapeut, bringer en dyb forståelse for pædagogiske institutioner og ledelse. Hendes omfattende erfaring og interesse for ledelse og organisationsudvikling har været uvurderlig. Lene og Peter er også ideskaberen bag KRAP, og deres arbejde som forfatter på flere KRAP-bøger understreger deres ekspertise inden for den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang. Sammen vil Lene og Peter spille en nøglerolle i processen med at certificere Ungstrøm og Viggo som KRAP-institutioner. Deres dybdegående og multifacetteret tilgang til psykologisk rådgivning og udvikling vil være afgørende for at sikre, at begge opholdssteder lever op til de høje standarder, der kræves for KRAP-certificering. Dette samarbejde markerer et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at tilbyde effektive og empatisk orienterede løsninger, der understøtter trivsel og udvikling for de unge på vores opholdssteder.

Michael Sønderskov Andersen

IQ Nordic

IQ Nordic - Michael.jpeg

IQ nordic analyserer og vurderer arbejdsmiljøets tre områder med udgangspunkt i det specialudviklede værktøj IQ koden®. Det bygger på facts, data og input fra hele organisationen. Alt materiale indsamles via digitale analyser, så der tegnes et retvisende billede af arbejdsmiljøet, som sikrer, at opgaver kan prioriteres, så indsatserne bliver størst dér, hvor udbyttet er størst. Brugen af digitale værktøjer som IQ Nordic til at måle arbejdsmiljø er afgørende. Disse værktøjer giver organisationer mulighed for at indsamle objektive data og input fra hele organisationen, hvilket skaber et nøjagtigt billede af arbejdsmiljøet. Dette letter prioriteringen af indsatsområder, overvågning af ændringer over tid og effektiv kommunikation omkring arbejdsmiljøet. Samlet set bidrager digitalt arbejdsmiljøvurderingsværktøjer som IQ Nordic til at skabe et sundt, sikkert og trivselsfremmende arbejdsmiljø.

gruppe.jpg
bottom of page