top of page

Dagligdagen

Hverdagen hos Opholdsstedet Ungstrøm

Skole/samarbejde

Dagligdagen hos Ungstrøm er præget af en tydelig struktur således at alle ved, hvad dagen bringer af forpligtelser. Vi bestræber os på at integrere en hjemlig atmosfære, med genkendelighed ift. faste morgenritualer såsom vækning, bad, morgenmad og afgang til dagens gøremål. 

 

Eftermiddagen prioriteres til lektielæsning og fritidsaktiviteter samt øvrige aktiviteter der afspejler hverdagen. For den enkelte borger vil det være relevant at integrere både fælles og individuel ADL-træning under hensyn til alder og udviklingstrin, som eksempel i form af rengørings- og maddage. At inkludere borgerne i disse gøremål er både med til at opbygge selvstændighed og kompetencer, ligesom det gavner enhver at føle sig ønsket og delagtiggjort i fællesskabet. 

 

Weekenderne planlægges individuelt ud fra borgers øvrige forhold, hjembesøg og lignende, og kan omhandle deltagelse i diverse oplevelser eller udendørsaktiviteter såsom gåture, cykling eller ture til stranden, ligesom det kan være oplevelser af kulturel karakter.

Udover den strukturelle, pædagogiske og behandlingsmæssige ramme, er deltagelse i aktiviteter især en vigtig og naturlig faktor i tilbuddet hos UngStrøm. Alle borgere tilbydes mulighed for selvvalgte fritidsaktiviteter/hobbyer både i og udenfor UngStrøms regi, og relevant støtte til deltagelse. Ambitionen er at skabe nye muligheder for at knytte venskaber og netværker udenfor skole og hjem, ligesom vi tror på at det er et godt socialiseringsredskab, at man begår sig i samfundets forskellige tilbud på lige fod med andre børn og unge.

Det er en af vores klare målsætninger hos Ungstrøm at vores beboere bliver en integreret del af samfundet på en positiv og udviklende måde. Uanset alder, vil der hos Ungstrøm være fokus på uddannelse og dag/beskæftigelsestilbud som en vigtig del af den enkeltes ophold og udvikling hos os, og vi har som en væsentlig målsætning, at vi allerede på tidspunktet for indskrivningen, afklarer og skaber tilknytning til relevante aktører, ud fra gældende målsætning og handleplan.
 

Hos Ungstrøm får vi en del borgere i den skolepligtige alder, hvor der skal etableres/reetableres eller understøttes tilknytning til grundskolen/folkeskolen. For de borgere der har afsluttet deres skolegang, fokuseres på fortsat tilknytning til uddannelse, dagtilbud og beskæftigelse, ud fra aftaler med den pågældende og forældre, anbringende myndighed og andre instanser involveret, inden den unge fylder 18 år, samles der evidens for hvorvidt det findes nødvendigt at fortsætte anbringelsen eller indstille til en mulig §76, evt. støttekontaktpersonsforløb hvor borgeren med hjælp fra kommunen finder egen bolig.    
Det er UngStrøms opgave at motivere, støtte og guide den enkelte gennem de ressourcer de har, til at påbegynde og/eller færdiggøre en evt. skolegang eller et uddannelsestilbud. Hos Ungstrøm motiverer vi bl.a. ved at være en aktiv del af skolelivet, beboerne transporteres eks. frem og tilbage indtil en større selvstændighed opnås, vi indgår i skole-hjemsamarbejde efter aftale med forældre, eller som substituerende part når andet ikke er muligt.

bottom of page