top of page

Målgruppe

Målgruppe

Personalet hos opholdsstedet Ungstrøm ansættes med ansvarsområder og ikke i direkte stillingsbetegnelser, dog forefindes der en daglig leder og direktion, samt koordinator. Ungstrøms personalegruppe herudover bestræbes på at have ansvarsområder som giver mere fokus på opgaverne i en helhed, såvel i selvstændige roller.

Ideen tager afsæt i en kombination af typer, roller, erfaring, faglighed og medinddragelse på alle fokusområder der berører vores behandlingsarbejde. Det er synergien fra en motiverende direktion og ledelse, som skal skabe den pædagogiske dynamik i arbejdet.

 

Hos Ungstrøm arbejder vi med unge, der står over for udfordringer relateret til kriminalitet eller behov for miljøskifte og tidlig præventiv indsats. Vores målgruppe er unge i alderen 12-17 år. Anbringelse efter Lov om Social Service § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3

Vores vision er at skabe en kultur, hvor vi gennem enkle og genkendelige metoder fremmer trivsel og udvikling for borgeren. Vi lægger vægt på kontinuerlig kompetenceudvikling og faglig forståelse, både blandt ledelse og ansatte. Vi stræber efter at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til individuelle behov og ønsker, og hvor både ansatte og borgere føler sig trygge og værdsatte.

 

Vores tilgang er at støtte hver enkelt borger i at udvikle en ny identitet, væk fra uhensigtsmæssige idealer og forbilleder. Vi arbejder for at skabe en platform for udvikling og positive forandringer, med fokus på ensartethed og kontinuitet i vores tilgang.

Profilen for målgruppen er unge, der bevæger sig i eller omkring uhensigtsmæssige unge, og må betegnes som udsatte ift. kriminalitet og evt. spirende misbrug. Gruppens problematik kan være kompleks og det kan være vanskeligt at beskrive entydigt, men de tydeligste signaler man oftest opfanger fra denne målgruppe er, at de søger bekræftelse og har behov for støtte til at se, at andre muligheder findes for dem. Mange af målgruppens borgere kommer fra udsatte familier, omsorgssvigt, misbrugsproblematikker, med diagnoser (ADHD, Autisme m.m.). Målgruppen omfatter også tilsyneladende velfungerende børn, der uheldigvis vokser sig ind i roller og retninger, hvor de bliver involveret i kriminalitet af andre årsager end beskrevet. Fælles for målgruppen er, at tilhørsforholdet til miljøer med uhensigtsmæssig adfærd, stoffer, kriminalitet får en fremtrædende karakter og bliver omdrejningspunktet, alt imens de vokser op. Hos Viggo vil en del af opgaven bestå i at understøtte den unge til at skabe en identitet, hvor borger ikke er drevet af uhensigtsmæssige idealer og forbilleder fra tidligere miljøer. Vi ønsker at skabe et hjem for den enkelte, hvor det er ”sejt” at træffe hensigtsmæssige beslutninger for sig selv.

bottom of page