top of page
ungstrøm_baggrund-2.jpg

VELKOMMEN HOS

UNGSTRØM

Ungstrøm:
"Når liv og sjæl mødes"

”Vores mission på Ungstrøm er at skabe et miljø, hvor unge kan opleve en kraftfuld sammensmeltning af deres indre og ydre liv. Med sloganet "Når liv og sjæl mødes", afspejler vi vores dedikation til at hjælpe de unge med at finde harmoni mellem deres personlige erfaringer og følelser - deres 'sjæl' - og deres hverdagsliv og sociale interaktioner - deres 'liv'. Denne tilgang er afgørende for helingsprocessen hos omsorgssvigtede unge, idet den fremmer en dyb forbindelse mellem personlig vækst og dagligdags livserfaringer. Hos Ungstrøm fokuserer vi på en integreret tilgang, der omfatter både følelsesmæssig og praktisk udvikling, og vi er forpligtet til at skabe et støttende miljø, hvor de unge kan finde dybere mening i deres livserfaringer og personlige rejser”

Velkommen hos Ungstrøm

UngStrøm er et socialpædagogisk ungehjem. Vi arbejder ud fra den ressourceorienteret, anerkendende pædagogiske tilgang. Ved at have fokus på de unges ressourcer skaber vi en ramme i arbejdet der skal hjælpe til at styrke vores indsatser samt bygge tillidsfulde relationer op. En ressourceorienteret tilgang giver os nemlig en force omkring den enkelte, hvad har vi at arbejde med og hvordan gør vi, hvor langt kan vi strække os og hvor inddrager vi den unge så det bliver en meningsfuld anbringelse og tid hos os.

 

Det er en af vores klare målsætninger hos Ungstrøm, at vores borgere bliver en integreret del af samfundet på en positiv og udviklende måde. Uanset alder, vil der hos Ungstrøm være fokus på dag/beskæftigelsestilbud og uddannelse som en vigtig del af borgerens ophold og udvikling hos os, og vi har som en væsentlig målsætning, at vi allerede på tidspunktet for indskrivning af borgeren, afklarer og skaber tilknytning til relevante aktører, ud fra gældende målsætning og handleplan.

 

Hos Ungstrøm er målgruppen 12-17 år, hvormed placeringen er udenfor ”byen” og dermed er de unge som bor på Ungstrøm mere afhængige af voksen støtte og strukturen huset bærer præg af. Vores tanke med dette er for at eliminere rømninger, uhensigtsmæssige fristelser osv. Vores unge får genoptager hurtig succes på de tidligere negative skoleoplevelser, da vi har et stærkt og tæt skolesamarbejde med vores samarbejdspartnere, som vi har daglig dialog med. Dette påvirker bl.a. I så positiv i et omfang at der hurtigt findes tryghed i at de voksne taler sammen, igen med fokus på at strukturen omkring dem, er forudsigelig og genkendelig. 

 

Der er fokus på at der etableres eller understøttes tilknytning til skolen eller videre uddannelsesforløb. For de unge der har afsluttet deres skolegang, fokuseres på fortsat tilknytning til uddannelse, dagtilbud og eller anden beskæftigelse ud fra aftaler med de unge og forældre, anbringende myndighed, UU vejleder og evt. Jobcenter når den unge fylder sit 18 år. Det er Ungstrøms opgave at motivere, støtte og guide den enkelte borger gennem de ressourcer de har, til at påbegynde og/eller færdiggøre en evt. skolegang eller uddannelsestilbud. 

 

Vi ser mange unge, som bærer byrden af en kriminel fortid, ofte synliggjort gennem pletter på deres straffeattester eller deres manglende pli, medmenneskelige forståelse og herom deres adfærd. Denne baggrund har for mange medført et tabt håb om en ny begyndelse i livet. For at imødekomme denne udfordring, benytter vi os primært af vores eget erhvervsnetværk for at motivere de unge til at engagere sig i et fritidsjob. Vi tror på, at ingen skal begrænses samt sættes i kasser, derfor arbejder vi løsningsorienteret og tilpasser vores netværksressourcer til den enkelte unges jobønsker. Vi er dybt engagerede i at forstå og adressere de unikke udfordringer, disse unge står overfor. Vores mål er at udstyre dem med de nødvendige værktøjer og støtte, som er essentielle for at bryde med fortiden og skabe en ny start. 

Sammenhængskraften skabes ved at vi arbejder med at skabe en forudsigelig og kendt struktur, som gavner de unges hverdag

Kommuner vi har et tæt samarbejde med

Kontakt os

Ledelse

mike_bhatti.jpg

Mike Bhatti

paskar_paramasamy.jpg

Paskar Paramasamy

bottom of page